Leter du etter en måte å øke effektiviteten og produktiviteten i virksomheten din? Da kan det hende at du bør vurdere å ansette en interimleder. Interimledere er erfarne fagpersoner som kan bidra til å løse kortsiktige problemer og utfordringer i en organisasjon. De kan være spesielt nyttige når det gjelder å fylle ledige stillinger midlertidig eller å takle spesielle prosjekter.

A group of professionals discussing strategies and sharing expertise in a boardroom setting, representing the benefits of hiring interim leaders

En interimleder kan også være en god løsning når det er behov for å gjøre endringer i organisasjonen, for eksempel å restrukturere eller omorganisere. De kan bringe med seg en frisk tilnærming og nye ideer til virksomheten, og dermed bidra til å forbedre effektiviteten og produktiviteten. I tillegg kan en interimleder være en verdifull ressurs når det gjelder å utvikle og trene eksisterende ansatte.

Hva er Interimledelse?

A professional interim leader stands confidently, overseeing a team at work. Charts and graphs line the walls, indicating progress and success

Når en organisasjon står overfor en situasjon som krever midlertidig lederskap, kan de ansette en interimleder. Interimledere er midlertidige ledere som kommer inn i organisasjonen for å håndtere endringsprosesser og sørge for at organisasjonen fortsetter å fungere som normalt.

Definisjon av Interimledelse

Interimledelse er midlertidig lederskap som har som mål å opprettholde og forbedre organisasjonens prestasjoner i en periode med endring eller usikkerhet. En interimleder kan ansettes for å dekke en midlertidig ledighetsperiode, for å håndtere en krise eller for å lede en spesifikk prosjektgruppe.

Interimledelse kan være en kostnadseffektiv løsning for organisasjoner som ikke ønsker å ansette en permanent leder eller som trenger ekstra ressurser for å håndtere en midlertidig situasjon.

Når er Interimledere Mest Aktuelle?

Interimledere er mest aktuelle i situasjoner der organisasjonen trenger midlertidig lederskap for å håndtere endringer eller usikkerhet. Dette kan inkludere situasjoner som:

 • Midlertidig ledighet av en nøkkelansatt
 • Krisehåndtering
 • Endringsprosesser som fusjoner og oppkjøp
 • Oppstart av nye prosjekter

Interimledere kan også være nyttige når organisasjonen trenger ekstra ressurser for å håndtere en midlertidig situasjon, men ikke ønsker å ansette permanent personale.

I sum kan interimledelse være en effektiv måte for organisasjoner å håndtere midlertidige situasjoner og sikre at organisasjonen fortsetter å prestere på høyt nivå.

Fordelene med Interimledere for Organisasjonen

A group of professionals discussing strategy in a modern office setting, with charts and graphs displayed on the wall

Når du ansetter en interimleder, kan det gi organisasjonen din flere fordeler. Her er noen av fordelene med å ansette interimledere:

Erfaring og Kompetanse på Kort Varsel

Interimledere har vanligvis lang erfaring og bred kompetanse innenfor ulike områder. De har også evnen til å sette seg raskt inn i organisasjonens behov og utfordringer. Dette kan være spesielt nyttig når organisasjonen trenger en midlertidig leder på kort varsel, for eksempel ved en plutselig avgang eller ved behov for å håndtere en krisesituasjon.

Fokus og Gjennomføringsevne

Interimledere har som regel et klart fokus og en sterk gjennomføringsevne. De er vant til å jobbe under press og kan raskt sette seg inn i organisasjonens mål og strategier. Dette gjør at de kan lede organisasjonen med stødig hånd, og sørge for at målene blir nådd på en effektiv måte.

Fleksibilitet og Objektivitet

Interimledere kan være mer fleksible enn fast ansatte ledere, da de ikke har de samme bindingene til organisasjonen. Dette kan gi organisasjonen større frihet til å tilpasse seg endringer og utfordringer. Interimledere kan også være mer objektive i sine vurderinger, da de ikke har samme tilknytning til organisasjonen som fast ansatte ledere. Dette kan bidra til å identifisere og løse problemer på en mer effektiv måte.

Som du kan se, kan ansettelse av interimledere gi organisasjonen din flere fordeler. Med deres erfaring, kompetanse, fokus, gjennomføringsevne, fleksibilitet og objektivitet kan de hjelpe organisasjonen med å takle utfordringer og utnytte muligheter på en effektiv måte.

Hvordan Ansette en Interimleder

A boardroom table with laptops and documents, a confident figure leading a discussion, while others listen attentively

Når du har identifisert behovet for en interimleder, må du velge riktig person for jobben. Her er noen tips for å gjøre ansettelsesprosessen så enkel og effektiv som mulig.

Identifisere Behovet for en Interimleder

Først må du identifisere hva slags behov du har for en interimleder. Er det behov for midlertidig ledelse på grunn av en plutselig avskjed, eller trenger du hjelp til å fullføre et spesifikt prosjekt? Det er viktig å være klar over hva slags kompetanse og erfaring du trenger, og hva slags oppgaver interimlederen vil ha ansvar for.

Velge Riktig Interimleder

Når du har identifisert behovet ditt, er det viktig å finne den rette personen for jobben. Her er noen ting du bør vurdere når du velger en interimleder:

 • Erfaring: Sørg for at interimlederen har relevant erfaring og kompetanse for oppgaven som skal utføres.
 • Personlighet: Interimlederen bør passe inn i bedriftskulturen din og kunne samarbeide effektivt med teamet ditt.
 • Referanser: Sjekk referansene til interimlederen for å få en bedre forståelse av hvordan de har jobbet tidligere.
 • Kontrakt: Sørg for å ha en klar kontrakt som definerer ansvarsområdene og forventningene til interimlederen.
 • Interimselskap: Vurder å bruke et interimselskap som Incepto Executive for å finne en kvalifisert interimleder gjennom executive search og rekruttering.

Ved å følge disse tipsene, kan du finne den rette interimlederen for å hjelpe deg med å nå dine mål og oppnå suksess.

Casestudier og Suksesshistorier

A group of professionals in a boardroom discussing business strategies and success stories of hiring interim leaders

Når du ansetter en interimleder, kan du forvente å se gode resultater og suksesshistorier. Her er noen eksempler på hvordan interimledere har hjulpet selskapet med å oppnå vekst og suksess:

 • Et stort teknologiselskap ansatte en interimleder for å hjelpe dem med å restrukturere organisasjonen. Interimlederen var resultatorientert og fokuserte på å effektivisere arbeidsprosesser og redusere kostnader. Etter bare seks måneder så selskapet en økning i produktiviteten og en reduksjon i kostnader på over 20%.
 • Et velkjent konsulentselskap ansatte en interimleder for å hjelpe dem med å utvikle en ny forretningsstrategi. Interimlederen var en erfaren leder med en imponerende track record. Han var i stand til å hjelpe selskapet med å identifisere nye markeder og muligheter for vekst. Som et resultat, så selskapet en økning i omsetning på over 30% i løpet av ett år.
 • En mindre bedrift ansatte en interimleder for å hjelpe dem med å øke salget. Interimlederen var en erfaren salgsleder som var i stand til å hjelpe selskapet med å utvikle en ny salgsstrategi og trene de ansatte. Som et resultat, så selskapet en økning i salget på over 50% i løpet av seks måneder.

Disse casestudiene og suksesshistoriene viser hvordan interimledere kan hjelpe selskaper med å oppnå vekst og suksess. Hvis du vurderer å ansette en interimleder, kan du ta kontakt med referanser og be om deres erfaringer med interimledere.

Ofte stilte spørsmål

A group of people gathered around a presentation board, discussing the benefits of hiring interim leaders. The atmosphere is professional and engaging

Hvorfor skulle et selskap vurdere å ansette en interimleder?

Hvis selskapet ditt trenger en midlertidig leder for å håndtere en endringsprosess, kan en interimleder være et godt alternativ. Interimledere er erfarne fagpersoner som kan ta på seg lederroller midlertidig og hjelpe organisasjonen med å nå sine mål.

Hva er de største fordelene med å bruke interimledelse?

Interimledelse kan være en kostnadseffektiv måte å få tilgang til høyt kvalifisert ledelse på. Interimledere kan også bidra til å øke produktiviteten og forbedre organisasjonens resultater. De kan også gi et objektivt syn på organisasjonens utfordringer og muligheter.

Hvordan kan en interimleder påvirke endringsprosesser i en organisasjon?

Interimledere kan bidra til å drive endringsprosesser ved å gi en klar og tydelig strategi, kommunisere endringer til ansatte og sikre at organisasjonen beveger seg i riktig retning. De kan også bidra til å motivere ansatte og skape et positivt arbeidsmiljø.

På hvilke måter kan interimledere bidra til kostnadseffektivitet?

Interimledere kan bidra til kostnadseffektivitet ved å minimere tiden det tar å fylle en ledig stilling og redusere kostnader knyttet til opplæring og rekruttering. De kan også bidra til å øke produktiviteten og forbedre organisasjonens resultater, noe som kan føre til økonomisk suksess på lang sikt.

Hvordan skiller en interimleder seg fra en fast ansatt leder?

Interimledere er midlertidige ansatte som er ansatt for en bestemt periode eller prosjekt. De har en spesifikk oppgave eller mål å oppnå, og deres fokus er å oppnå disse målene på kortest mulig tid. Fast ansatte ledere, derimot, har en mer langsiktig tilnærming og er ansatt for å lede organisasjonen på lang sikt.

Kan interimledere være løsningen på kortvarige lederbehov?

Ja, interimledere kan være en god løsning for kortvarige lederbehov. De kan fylle ledige stillinger midlertidig og bidra til å opprettholde kontinuitet i organisasjonen. De kan også bidra til å drive prosjekter og endringsprosesser som kan være vanskelig å gjennomføre med en midlertidig eller fast ansatt leder.

Sist endret: 9. juli 2024

Forfatter